Quảng cáo Google hiệu quả

300,000 

Mô tả

Đề xuất gói quảng cáo phù hợp nhất với bạn

Đề xuất phương án điều chỉnh website phù hợp

Đề xuất từ khóa phù hợp

Theo dõi tối ưu quảng cáo (điều chỉnh mô tả, thay đổi từ khóa).

Báo cáo hàng tuần từ hệ thống của Google.

Liên hệ Hotline: 0937 615 147 để được tư vấn trực tiếp